• 1

کتاب ها

مقدمه سیاستگذاری عمومی

تالیف: یحیی کمالی

انتشارات جهاد دانشگاهی

 

این کتاب در راستای تقویت ادبیات علمی رشته نوپای سیاستگذاری عمومی در ایران منتشر شده و می تواند به عنوان منبع درسی دانشجویان رشته های مدیریت و علوم سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. در مقدمه این کتاب آمده است که سیاستگذاری عمومی به عنوان یک دانش بین رشته‌ای، مؤلفه‌هایی را از رشته ­های اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت و حقوق عمومی گردهم می‌آورد تا برای مشکلات جامعه و دولت راه‌حل‌های عینی و کارآمد ارائه نماید. آغاز آموزش سیاستگذاری عمومی در دانشگاه ­های معتبر دنیا به دهه 1970 بر می­ گردد. این رشته در ایران نیز از سال 1379 به عنوان گرایشی از رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آغاز شد و در سال 1386 نیز مقطع دکتری این رشته راه‌اندازی گردید. علاوه بر این در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز سیاستگذاری در بخش عمومی به عنوان یکی از گرایش‌های رشته مدیریت در مقطع دکتری تدریس می‌شود. در دو دهه اخیر توسعه مدل­ ها و روش­ های سیاستگذاری عمومی روند چشمگیری داشته است. توسعه این مدل­ ها و ابزارها به دلیل نیاز سیاستگذاران برای تأمین خدمات و منافع عمومی در محیط­های سیاستگذاری پیچیده صورت گرفته است. به دنبال گسترش فعالیت دولت‎ها و بین‌المللی شدن فرآیند سیاستگذاری، پیچیدگی محیط و روش­ های سیاستگذاری افزون شده و سیاستگذاران را با چالش ­های بیشتری روبه‎رو ساخته است. هم زمان به ياري سیستم‌های انتقال و پردازش اطلاعات، روش­ها و ابزارهای علمی سیاستگذاری گسترش یافته و توانمندی جدیدی در اختیار سیاستگذاران قرار گرفته است. استفاده از چنین ابزارهایی مستلزم مهارت­ های فنی و آشنایی با دانش سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست است. در نتیجه تحولات فوق، علم سیاستگذاری عمومی نیز روند تکامل خود را به سرعت طی می­کند.

در این کتاب سعی شده که اصول و مباحث اصلی سیاستگذاری عمومی ارائه گردد تا راهنمای مقدماتی در اختیار دانشجویان و پژوهشگران این رشته قرار گیرد. مطالب کتاب در شش فصل سازماندهی شده است؛ در فصل اول زمینه تاریخی و موضوع سیاستگذاری عمومی و در فصل دوم مفهوم و مدل­ های سیاستگذاری تبیین ‌شده است. فصل سوم به بررسی نقش ارزش­ ها و هنجارها در سیاستگذاری عمومی پرداخته و در این زمینه سه رویکرد را بررسی کرده است. فصل چهارم به سه مرحله مهم سیاستگذاری یعنی تنظیم دستورکار، تدوین سیاست و تصمیم گیری اختصاص یافته، فصل پنجم و ششم به ترتیب اجرا و ارزیابی سیاست‌های عمومی را مورد بررسی قرار داده است.

 

 

توسعه پایدار جهت بازسازی سیاستگذاری یکپارچه

ترجمه: یحیی کمالی و مجید احتشامی

انتشارات انگیزه

 

این کتاب زیر نظر حسین عباذا رئیس حوزه اقتصاد و تجارت بخش محیط زیست سازمان ملل و توسط اسکات فریزن، مایکل هاولت، ام. رامش و وو ژون از دانشکده سیاستگذاری عمومی لی کوان یو در دانشگاه ملی سنگاپور و شنگ فولای تدوین شده و بخش محیط زیست سازمان ملل آن را منتشر کرده است.

تجربه طولانی بخش محیط زیست سازمان ملل و سایر سازمان های مرتبط با توسعه پایدار، تحول روش های ارزیابی سیاستی و پیشرفت های اخیر در علم سیاستگذاری عمومی در تدوین این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد ارائه شده در این کتاب، ملاحظات توسعه پایدار را وارد همه مراحل فرآیند سیاستگذاری عمومی می کند به نحوی که توسعه پایدار به یک بحث اصلی در عین حال تکمیلی در فرایند سیاستگذاری تبدیل شود. نویسندگان کتاب استفاده از توسعه پایدار به عنوان یک فیلتر اصلی برای اولویت بندی مسائل مختلف، تدوین سیاست ها و انتخاب های سیاستی را پیشنهاد می کنند و همزمان فرهنگ یادگیری، نظارت، ارزیابی و مدیریت تغییرات سیاستگذاری را مورد توجه قرار می دهند.

موضوع کتاب حاضر یعنی رویکرد یکپارچه به سیاستگذاری می تواند به سیاستگذاران کمک کند تا از حل یک مشکل که موجب ایجاد مشکل دیگری می شود، اجتناب نمایند. همچنین می تواند به تحقق اهداف گوناگون یک جامعه از جمله اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیستی محیطی کمک کند. این امر یکی از مهمترین پیام ها و اهداف اصلی برنامه محیط زیست سازمان ملل است. در این راستا در فرآیندهای مهم بین المللی بر لزوم وجود رویکردی یکپارچه به سیاستگذاری تاکید شده است. به عنوان مثال اهداف توسعه هزاره «لزوم توجه به ادغام اصول توسعه پایدار در سیاست های کشورها و برنامه های آن» را مورد توجه قرار داده است. اجلاس جهانی توسعه پایدار بر اهمیت اتخاذ رویکرد «کل نگر بین بخشی» و ارزیابی زیست بوم هزاره بر «ادغام مدیریت زیست بوم ها با سایر بخش ها در چارچوب برنامه ریزی کلان توسعه» تاکید کرده است.

این کتاب، راهنمایی است برای سیاستگذاری یکپارچه با هدف ارتقای توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن. سیاستگذاری یکپارچه:

- به عنوان یک رویکرد هنجاری در سیاستگذاری ارائه شده که اثرات جدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و روابط متقابل آن با مسائل سیاستی و راه حل های بالقوه آنها را مورد توجه قرار می دهد.

- راه حل هایی را برای هر یک از مراحل سیاستگذاری مطرح می کند جهت تضمین اینکه مسائل سیاستی به خوبی تعریف شوند، راه حل های بالقوه مقایسه گردند، راه حلی که همگرایی را افزایش و عدم تعادل را کاهش می دهد اتخاذ شوند، راه حل اتخاذ شده اجرا شده و مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرند.

- تدوین سیاست را با واقعیت های تحلیلی، نهادی و سیاسی دنیای سیاستگذاری همراه می سازد.

 

نهادینه سازی توسعه پایدار

ترجمه: یحیی کمالی

انتشارات جهاد دانشگاهی

کتاب نهادینه سازی توسعه پایدار از سری مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است. این کتاب محتوی مقالات ارائه شده در کارگاه تخصصی نهادینه سازی توسعه پایدار است. این کارگاه تخصصی در سال ۲۰۰۶ و با حمایت وزارت توسعه پایدار سوئد و با مشارکت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در برگزار شد. پارادایم توسعه پایدار، ابعاد حکمرانی توسعه پایدار، ارزیابی استراتژی‌های ملی توسعه پایدار، رویکردهای دستیابی به همگرایی بیشتر بین استراتژی­ های پایداری و برنامه­­ ریزی توسعه از جمله مباحثی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این کتاب در هر موضوع مجموعه ای از تجربه های کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است از این رو می­ تواند راهنمای مناسبی را در زمینه تدوین سیاست­ ها و برنامه­ های توسعه پایدار در ایران پیش رو قرار دهد.

 

 

توسعه گردشگری ایران

تالیف: یحیی کمالی

انتشارات مشکوه

 

 

کتاب توسعه گردشگری ایران توسط یحیی کمالی به رشته تحریر در آمده و انتشارات مشکوه در تیراژ هزار جلد آن را منتشر کرده است. این کتاب در سه فصل به بررسی سیاستهای توسعه گردشگری ایران در برنامه سوم و چهارم توسعه پرداخته شده و ضمن برشمردن آسیب های صنعت گردشگری کشور، پیشنهاداتی را جهت توسعه این صنعت ارائه نموده است. کتاب حاضر در چارچوب رشته سیاستگذاری عمومی و براساس قابلیت های مفهوم مرجعیت که یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل سیاست های عمومی است، به بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران پرداخته و از این جهت پژوهشی جدید محسوب می شود.