• 1

رزومه

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: یحیی کمالی
پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
· سایت شخصی: www.yahyakamali.ir

 

 

زمينه‏ تخصصي و موضوعات مورد علاقه

روش های سیاستگذاری، روش تحقیق، توسعه پایدار، سلامت اداری

 

شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی «داده­کاوی در صنایع و سازمان­ها» پرفسور غلامرضا نخعی زاده، دانشگاه شهید باهنر کرمان و اتاق بازرگانی کرمان، 22 اسفند 1394.

كارگاه آموزشی «سواد اطلاعاتی» دانشگاه شهید باهنر کرمان، آذر 1393.
کارگاه آموزشی «آشنایی با دفاتر انتقال فناوری TTO))» دانشگاه شهید باهنر کرمان، آبان 1393.
کارگاه آموزشی «مقایسه نظام های رتبه بندی دانشگاه ها در ایران و جهان» دانشگاه شهید باهنر کرمان، آبان 1393.
کارگاه آموزشی «End Note» دانشگاه شهید باهنر کرمان، مهر 1393.
کارگاه آموزشی «آینده پژوهی» دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهریور 1393.
کارگاه آموزشی «قوانین و مقررات آموزش عالی» دانشگاه شهید باهنر کرمان، دی 1392.
کارگاه آموزشی «روش ها و فنون تدریس» دانشگاه شهید باهنر کرمان، آبان 1392.
کارگاه آموزشی «دانش افزایی اساتید» دانشگاه شهید باهنر کرمان، اردیبهشت 1392.
دوره آموزشی «نظارت همگانی» شهرداری تهران، 1391.
دوره آموزشی «تعارض و مدیریت تعارض» سازمان بازرسی کل کشور، 1387.

سوابق تدریس

 

 

 

مقالات فارسی

يحيي كمالي، صديقه شيخ زاده و فاطمه احمدي نژاد «اجراي سياست هاي عمومي؛ ارائه معيارهايي براي اجراي موفق سياست ها» فصلنامه علمي پژوهشي سياستگذاري عمومي، سال 6، شماره 2، تابستان 1399، صص253-275.

صديقه شيخ زاده، يحيي كمالي و سارا پورشيخعلي «تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران» فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 14، شماره 3، پیاپی 55، تابستان 1398، صص 87-126. (ISC)

یحیی کمالی و حمیده شهابی راد «پیامدهای استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی ایران (با استفاده ازنظریه داده بنیاد)» فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال 12، شماره 4، پیاپی 45، زمستان 1397، صص 39-64. (ISC)

صدیقه شیخ زاده جوشانی و یحیی کمالی« استدلال قياسي و سياستگذاري خارجي(مطالعه موردي؛ قياس هاي مورد استفاده قياسگران خارجي درباره مسئله هسته اي ايران)» فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 13، شماره 4، پیاپی 52، پاییز 1397، صص105-133. (ISC)

محمد مهدی شوقعلی بافقی، صدیقه شیخ زاده جوشانی، یحیی کمالی «مطالعات جناحی در نظام جمهوری اسلامی ایران: یک مرور نظام‌مند» فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال 12، شماره 2، پیاپی 43، تابستان 1397، صص 27-52. (ISC)

اکرم جزینی، صدیقه شیخ زاده، یحیی کمالی «تاثیر جناح گرائی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»» فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال 8، شماره 3، پیاپی 28، پاییز 1397، صص 229-248. (ISC)

یحیی کمالی«روش شناسی تحلیل مضون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی» فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی، سال 4، شماره 2، تابستان 1397، صص 189-208. (ISC)

یحیی کمالی«روش شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی» فصلنامه علمی پژوهشی سیاست، سال 47، شماره 3، پاییز 1396، صص 721-736. (ISC)

یحیی کمالی«نقش جامعه مدنی در فرایند سیاستگذاری عمومی؛ ارائه چارچوب مفهومی» دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش سیاست نظری، سال 12، شماره20، پاییز و زمستان 1395، صص 117-142. (ISC)

حمیدرضا ملک محمدی و یحیی کمالی«بررسی مفاهیم مرجعیت، پارادایم و ائتلاف حامی در تحلیل سیاستگذاری عمومی» فصلنامه علمی پژوهشی سیاست، سال 46، شماره 1، بهار 1395، صص 265-285. (ISC)

یحیی کمالی «روش شناسی تحلیل ذینفعان و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی» فصلنامه علمی پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه، سال 28، شماره 4 (پیاپی94)، زمستان 1394، صص. (ISC)

محمد عبدالله پور و یحیی کمالی «بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان» فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 11، شماره 1، زمستان 1394، صص 119-166.(ISC)

یحیی کمالی و محمد عبدالله پور«بررسی ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان» فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی، سال 8، شماره 30، تابستان 1394، صص 117-140. (ISC)

· یحیی کمالی «مرجعیت سیاست ها و توسعه صنعت گردشگری ایران با تاکید بر برنامه سوم و چهارم توسعه»، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 27، شماره 1 (پیاپی 87)، بهار 1393، صص 3-26. (ISC)

· یحیی کمالی «روش شناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی» فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم(ع)، سال 16، شماره 3 (پیاپی 64)، زمستان 1392، صص 103-131. (ISC)

· یحیی کمالی و حمیدرضا ملک محمدی «تحلیل نهادینه سازی سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران» فصلنامه علمی پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره 3 (پیاپی 84)، تابستان 1392، صص 169-181. (ISC)

· یحیی کمالی و محمود غفوری «افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی» فصلنامه علمی پژوهشی سیاست، دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 2، تابستان 1389، صص 171- 188. (ISC)

· یحیی کمالی «نقش شفافیت اقتصادی در تقویت فرهنگی مالیاتی» فصلنامه علمی ترویجی راهبرد توسعه، پذیرش سال 13، شماره 46، تابستان 1395، صص 202-220. (ISC)

· یحیی کمالی «ارائه مدلی برای بررسی عوامل توانمند سازی منابع انسانی» فصلنامه علمی ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، دوره 5، شماره 36، تابستان 1394، صص 95-119. (ISC)

· یحیی کمالی «بررسی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در تحقق شایسته سالاری در سازمان» فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا، سال 9، شماره 37، پاییز 1393، صص 49-76. (ISC)

· یحیی کمالی «بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری» فصلنامه علمی ترویجی سیاست های راهبردی و کلان، دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صص 111-132. (ISC)

· یحیی کمالی «روش های تحلیل و مدل های اجرای سیاستگذاری توسعه پایدار» فصلنامه علمی ترویجی راهبرد یاس، شماره 29، بهار 1391، صص 117-148. (ISC)

· یحیی کمالی «بررسی نقش کشورهای توسعه یافته در ایجاد فساد در کشورهای در حال توسعه» فصلنامه علمی تخصصی دانش ارزیابی، شماره 18، زمستان 1392، صص 5-34.

· یحیی کمالی «بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور»، فصلنامه علمی تخصصی دانش ارزیابی، شماره 16، تابستان 1392، صص 5-28.

· یحیی کمالی «تاثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی»، دو هفته نامه گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال ششم، شماره 49، فروردین 1392.

· یحیی کمالی «الزامات و روش‌های توانمندسازی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور»، دو هفته نامه گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال چهارم، شماره 42، خرداد ماه 1391.

· یحیی کمالی «مشارکت مردم در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و راهکارهای تقویت آن»، دو هفته نامه گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال چهارم، شماره 37،خرداد ماه 1390.

· یحیی کمالی «سلامت اداری در ایران؛ آسیب­ها و راهکارها»، دو هفته نامه گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال سوم، شماره 27، آذر ماه 1389.

· یحیی کمالی «تحلیلی پیرامون ارزیابی عملکرد در ایران»، دو هفته نامه گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال سوم، شماره 23، شهریور 1389.

 

کتب(تألیف/ تدوین/ ترجمه)

یحیی کمالی «مقدمه سیاستگذاری عمومی» (تالیف) تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1393.
یحیی کمالی و مجید احتشامی «توسعه پایدار جهت بازسازی سیاستگذاری یکپارچه» (ترجمه) تهران، انتشارات انگیزه، 1393.
یحیی کمالی «نهادینه سازی توسعه پایدار» (ترجمه) تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1391.
یحیی کمالی «توسعه گردشگری ایران» (تالیف)، تهران، انتشارات مشکوه، 1390.

كنفرانس ها و همایش‌های داخلی/ خارجی

یحیی کمالی «بررسی وضعیت شاخص بهره وری در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب» دهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری، تهران 27 آبان 1394، انجمن بهره وری صنعت برق ایران.
یحیی کمالی، مقاله کامل «بررسی نقش نظارت همگانی در تحقق توسعه پایدار» اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار، تهران 21 اسفند 1393، انجمن معماری ایران و قطب علمي برنامه ريزي و توسعه پايدار دانشگاه تهران.
یحیی کمالی، ارائه مقاله کامل «توسعه پایدار به مثابه مرجعیت سیاستگذاری و مدیریت توسعه»بيستمين همايش ملی انجمن متخصصان محيط زيست ايران (توسعه پایدار؛ چالش ها و راهکارهای ملی و منطقه ای)، تهران 3 و 4 اسفند 1393، انجمن متخصصان محیط زیست ایران.
یحیی کمالی و یوسف مسلمی مهنی، مقاله کامل «مدل اجرای شبکه­ای به مثابه الگوی مطلوب اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی» همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تهران 28 و 29 بهمن 1393، دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه شهید بهشتی.
یحیی کمالی و علی ایلخانی پور، ارائه مقاله کامل «بررسی دلایل و فرآیند ادغام توسعه پایدار در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی» همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار در برنامه ششم توسعه، تهران 15 بهمن 1393، صص 19-36. انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و قطب علمی برنامه ریزی روستایی.
یحیی کمالی و محمد عبداله پور، ارائه مقاله کامل «حکمرانی خوب سازوکاری برای بر تحقق توسعه پایدار» همایش ملی آینده پژوهی مدیریت و توسعه، شیراز 20 مهر 1393، صص 2-21.
یحیی کمالی، مقاله کامل «آموزش سیاستگذاران و مدیران سازوکاری برای نهادینه سازی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست»، همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، کرمان 19 و 20 شهریور 1393، صص 1-15.
یحیی کمالی و شعبان نجف پور، ارائه مقاله کامل «تحلیل نقش و جایگاه آمبودزمان در نظام ملی درستکاری؛ رویکردی نوین در سیاستگذاری مبارزه با فساد» سیزدهمین همایش بین المللی آمبودزمان آسیایی، تهران سپتامبر 2013.
یحیی کمالی و شعبان نجف پور، خلاصه مقاله «اصول و روش­های توانمندسازی کارکنان پلیس» پذیرش و ارائه پوستر در همایش ملی توانمندسازی کارکنان ناجا، تهران آبان 1389.
یحیی کمالی و شعبان نجف پور، ارائه مقاله کامل «نقش رسانه‌ها در پیشگیری و مبارزه با فساد» ارائه در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، آبان 1388، صص 313-330.
یحیی کمالی، ارائه مقاله کامل «سیاستگذاری انرژی برق و آینده توسعه پایدار انرژی در ایران(با تاکید بر برنامه چهارم توسعه)» همایش منطقه ای توسعه پایدار، کرمان 1388.
“Policy Analysis Methods for Sustainable Development”, USM-AUT International Conference, University Sains Malaysia 17-18 November 2012.

پروژه‌های پژوهشی

جلال میرزائی و یحیی کمالی «مقایسه آمادگی و واکنش پلیس در مدیریت بحران­های طبیعی در ایران، ژاپن، هند و ترکیه» دفتر تحقیقات کاربردی ناجا در کرمان، آذر 1394.
یحیی کمالی «ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان»، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کد پروژه 41/369، اسفند 1394.
یحیی کمالی «بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی بازرسان» مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان بازرسی کل کشور، 1392.

مصاحبه ­ها، سخنرانی­ ها و میزگردها

مقاله «تقسیم استان کرمان؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر» شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی، 27 دی 1394.
مقاله «تغییر ساختار با هدف توسعه و نه تخریب» ماهنامه تازه­های انرژی، شماره 57، 1394، ص 120.
مقاله «تجربه ارزیابی عملکرد در یک سازمان دولتی» شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی، 24 مرداد 1394.
مصاحبه «افزایش اختیارات استانداران» خبرگزاری ایسنا، 28 اردیبهشت 1394.
مقاله «معایب طرح استانی شدن انتخابات مجلس و ارائه راه حل» خبرگزاری ایسنا، 5 اردیبهشت 1394.
سخنرانی«مدل ها و تجربه های توسعه با نگاهی به توسعه پایدار»انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان. چهارشنبه 15 اردیبهشت 1393.
مقاله «تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار به مثابه جایگزین برنامه ششم توسعه» (توسعه پایدار برنامه می‌خواهد یا استراتژی؟) روزنامه ایران شماره 5792- 24 آبان 1393 ص 18.
مصاحبه «سازمان برنامه جدید چگونه باید باشد؟» ماهنامه ستبران، شماره 90، تیر و مرداد 1393، صص 36-40.
مقاله «ضرورت­های تحول در نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری در ایران» ماهنامه ستبران، شماره 90، تیر و مرداد 1393، صص 27-29.
مصاحبه «چرا باید امروز دغدغه اول ما، توسعه باشد؟»سایت بهار نیوز 17 خرداد 1393.
مصاحبه «چرایی و چگونگی احیا و توسعه سازمان برنامه ریزی کشور» روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3233 - 7 خرداد 1393.
«بررسی سیاست های گردشگری ایران» ماهنامه اقتصاد و توسعه، شماره 25-26، اسفند 1386.
«گردشگری و چشم انداز 20 ساله» روزنامه ایران، 13 آبان 1386.

عضویت در مجامع علمی و کمیته های داوری

عضو انجمن علوم سیاسی ایران از سال 1390 تا کنون.
عضو انجمن مدیریت دولتی ایران از سال 1392 تاکنون.
عضو کمیته علمی و داور مقالات نخستین همایش مدیریت دولتی ایران، تهران، 29 دی 1394.
داوری مقالات اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1393.
داوری مقالات همایش ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، انجمن معماری ایران 1393.
داوری مقالات فصلنامه علمی ترویجی محیط زیست، سازمان محیط زیست کشور، 1393.
داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی، 1393.

عناوين و شایستگی‌های علمي

دانش آموخته برتر مقطع کارشناسی ارشد 1387 و دکتری 1391 طبق ضوابط بنیاد ملی نخبگان.

پژوهشگر برتر گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در هفته پژوهش سال 1397

پژوهشگر برتر گروه علوم سیاسی و دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان در هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

دریافت لوح تقدیر از جشنواره هفته پژوهش دانشگاه شهید باهنر کرمان برای «کتاب مقدمه سیاستگذاری عمومی» به عنوان پژوهش برتر دانشکده حقوق و الهیات در سال 1393.

دریافت لوح تقدیر از نخستین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر رشته سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران به عنوان «پایان‌نامه برتر» در سال 1390.

دریافت لوح تقدیر از دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور جهت ارائه مقاله «نقش رسانه‌ها در پیشگیری و مبارزه با فساد» در سال 1388.

اقدامات و مسئولیت­های اجرایی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1392 تاکنون.

رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان از شهریور 1398 تاکنون

تأسیس شعبه انجمن علوم سیاسی ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان و دبیری آن از 1393-1396.

بازرس انجمن علوم سیاسی ایران شعبه کرمان از 1396 تاکنون.

عضو پیوسته انجمن مدیریت دولتی ایران.